ir

چرخه حیات دامنه های بین المللی

دوره آزاد (Available): در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نمود. دوره فعال (Active): در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار قبلی دامنه اضافه خواهد شد. همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از ۱۰ سال از تاریخ جاری باشد.   دوره منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامنه تمدید نشود، در این دوره دامن...

جزئیات ثبت دامنه با پسوند .ir

پسوند .ir یک پسوند دامنه اینترنتی برای کشور ایران است. مسئول ثبت دامنه های ir پژوهشگاه دانش های بنیادی (موسسه فیزیک نظری) است. ثبت دامنه با پسوند IR برای عموم افراد آزاد است. ادامه مطلب